Screenshot_2015-05-01-01-46-35-1.png

「5分鐘速乾」快速乾髮絕招,長髮女生必看!
      

飛行模式-笑話        起碼要多久-笑話       通話記錄-笑話       攝護腺-笑話     取你狗命-笑話          

 雞蛋碰石頭         改變人生的九句話        林良吉-笑話     比禽獸還不如-笑話                    

只要你把我當回事,你的事就是我的事