【LOL精選】納帝魯斯1v5 Pentakill.jpg

請觀賞影片▼

影片來源:https://youtu.be/9ZtGCZ4N4FA


延伸閱讀        

【LOL精選】雙人合擊!李星 + 克黎思妲

【LOL精選】Toyz - 齊勒斯精彩三連殺        

【LOL精選】在巴龍處的激戰        


如您想觀看更多或是找精彩影片歡迎至以下連結觀賞        


 LoL英雄聯盟非官方粉絲團 - 遊戲討論