【LOL精選】靠自己最神.jpg

請觀賞影片▼

影片來源:https://youtu.be/M3Uwlt_G0mI


延伸閱讀

【LOL精選】沒有觸手的威寇茲

       

【LOL精選】下路雙人行需有好隊友        

【LOL精選】(阿福)2槍斃命 剛普朗克精彩剪輯        如您想觀看更多或是找精彩影片歡迎至以下連結觀賞        


 LoL英雄聯盟非官方粉絲團 - 遊戲討論