IMGP1186.JPG        

    這是忠輝跟我推薦的一家店, 原名是"廣記燒臘"(別懷疑, 這是真的....)

    後來招牌已經換成"江記"

    聽說采潔在拍戲時, 也有在這家店拜師學藝......

    這位在土城市中央路上......

    今天打完球後, 我們這兩位采迷決定來這家店吃......

    在這家店, 忠輝推薦的是三寶飯跟鴨腿飯....

   IMGP1180.JPG        

    這是我點的三寶飯, 是忠輝推薦的招牌之ㄧ

IMGP1181.JPG        

   這是忠輝點的鴨腿飯, 看起來油油亮亮的, 蠻好吃......

    這家店有個特色, 就是他們會把醬汁淋在飯上......

   而主菜用什麼調味, 我是不太曉得......

    只知道三樣配菜可以自己選.......

    個人覺得這家店還蠻不錯的, 下次去吃, 我應該可以試試鴨腿飯吧!!....