c1abf4187877f82707ee60396f060551-614x326.png

 如果,當動物們開始玩起人類的極限運動時,你有辦法想像那樣的景象會是什麼嗎?

法國某家電視台就製作了這樣的一隻影片,當大象玩起跳傘、長頸鹿玩跳水會變成甚麼樣呢?

 

大象跳傘        


烏龜滑板        

       

鴕鳥雲霄飛車        

       

長頸鹿跳水、走高空繩索        

       

       

還有鴕鳥蹺蹺板