1(121).jpg

英國婦女Sheila Marsh有一個最後的遺願:告別她最喜歡的馬。        

         

77歲的她患有癌症,她病情急速惡化,所以維岡皇家醫院也馬上協助安排最後的會面。        

         

Bronwen,她的愛馬,被送往醫院,完成她的願望。        

在Sheila Marsh死後的幾個小時。她的女兒蒂娜接受《曼徹斯特晚報》訪問時說:
「我的眼眶濕了,所有的護士也哭了。我的媽媽會感到欣慰的,這是一個美妙的時刻。」
       

         

蒂娜並提到:        

「她愛她的馬,她喜歡所有的動物。她有六匹馬,三隻狗,三隻貓和其他動物。」
她的病情沒有得到任何好轉,醫院允許我們讓Bronwen探望她。幾小時後,她去世了。
我要感謝醫院和護士。這件事對我媽媽來說是非常重要的。她是最勤勞的人之一,
你可以見到,她願意為任何人做任何事
       

         

在要臨終之時,能夠完成自己的心願,是一件非常幸福的事。