16-21-38-39-1.jpg

灑脫白羊也愛做家事        

誠實金牛也會撒個小謊        

聒噪雙子沒人時也會落淚        

膽小巨蟹也會捨棄一切        

磊落獅子也會暗中觀察他人        

清純處女也好色        

慷慨天秤基本都小氣        

謹慎天蠍也會被禮物感動        

冒險射手也愛生活有條不紊        

現實魔羯也愛浪漫        

個性水瓶並不自信        

 

溫順雙魚也冷酷不留情