1959450_932993936719742_2482198116455506005_n.jpg

▼第一名:巨蟹男

巨蟹男是的聽話孩子,出身豪門的他很清楚自己身負傳承家        業的重任,他要娶的老婆一定要賢能德行家世背景兼備,不        過最後還是要看父母的選取,因此很難跟一般平民百姓聯姻        

▼第二名:水瓶男

水瓶男不介意另一半條件比自已好,因為他有一種惰性以及        算計,水瓶男着眼於對方的家世背景必須可以為自己省下很        多奮斗的力量以及為自己增添許多的附加價值,因此他挑揀        的對象須要有一定的條件水平。

▼第三名:處女男

處女男要的是對等,他不會去挑戰太懸殊的差距,例如對方        家境貧窮或者家世複雜…等等會讓處女男考慮到未來雙方相        處上的困境,可是對方太有錢處女男也不會想高攀,總之他        要求的就是公平對等。