'Like Father, Like Son' 有其父必有其子,一看就是親生的系列。(英國報姐)

1. 好歡樂的父子!

2. 模仿的秘密

3. 我們一起出發!

4. 萌萌噠!

5. 呵呵,論基因的強大性!

6. 可愛到爆啊!

7. 哇塞,這都誰家的啊!

8. 人生何其相似啊!

9. 意難忘!