1(230).jpg

                           

 


 


這位阿嬤到餐廳一次點了一萬碗粥,    


               老闆聽了大吃一驚,                
               但最後他還是賣了,                
               隻是他賣的不是粥,而是.....                
               請珍惜身邊你重視的所有人