63.jpg

好的我需要補充一下背景,陳奕迅太太徐濠縈曾經是演員,2000年之後就徹底淡出……(2006年破例在馮德倫電影《老馮日記》裡演了一次電影)。

那麼就是十五年沒工作咯╮(╯▽╰)╭

但是!

花!錢!如!流!水!        

跟陳奕迅吵架後,一口氣在東京花了40萬!


                                                                         997.gif

                                               999.png998.png