640 (1).jpg

大家應該都聽過『欠債』之說吧,無論是跟情人丶家人或是朋友等等,有時不免覺得自己是來還他們債的,那麼,下半年12星座會遇到誰來討債呢?立馬為你揭曉,記得提醒朋友,讓他們事先做好心理準備喔。


【下半年誰會向你討債】

白羊

【注意和老師丶教練與前輩之間的關係,他們是你債主】            

金牛

【你的債主就是另外一半,和他的父母】

雙子

【債主是你的合夥人】


巨蟹

【債主是你的健康】            

獅子

【債主是你的小孩,他限制了妳很多時間與自由】


處女

【你的債主就是前世欠花債的爛桃花】


天秤

【你的債主就是手足丶兄弟丶姊妹,以及閨蜜】            

天蠍

【你的債主是銀行以及跟你有金錢關係的人】            

射手

【你的債主是老天爺,想辦法折磨你】


魔羯

【你的債主是偷偷喜歡的那個人,欠了情債】            

水瓶

【你的債主是老闆,苛扣你薪水】            

雙魚 

【你的債主是你的父母】