MP魔幻力量主唱嘎嘎和安心亚因亲密影片流出,进而让旧情曝光,甚至嘎嘎的正宫女友还指控安心亚是第三者,并公开嘎嘎和安心亚的Line对话纪录,彷佛《世间情》。而近几日都保持沉默的安心亚周日将出席表商活动,势必得公开面对此事。

115347qjabfibb0i0jvkk3.jpg


           

115346pvqzpway4a9ogrvo.jpg

                                 安心亚为此事数度崩溃大哭,但她仍敬业将出席周日的活动,当天会公开受访,免不了被追问此事。她的经纪公司表示厂商早已接获爆料,但并不介意,仍请安为品牌站台,经纪公司并再三重申爆料者散播不实言论、散布非本人的裸露影片,都已交由律师及警方处理。