97.jpg

今日中午,梁靜茹通過微博曬出一張愛子「Anderson」的萌照,並留言稱,「大家記得吃午餐喔」。

       

  照片中,梁靜茹兒子坐在兒童專用的座椅中,面前還擺著一個奶瓶,面對鏡頭,Anderson表情十分呆萌。網友看到照片後紛紛留言,「好好看,帥小夥」、「第二代王力宏」、「小男神,好想親他一下」、「像個漂亮滴小姑娘」、「萌神」。                                                                         997.gif

                                               999.png998.png