98.jpg一隻亞馬遜巨蟒潛水時,遭遇食人魚的畫面。雖然巨蟒竭力反抗,但還是寡不敵眾,沒能逃脫被分食的結局。

           

           

在水中,凶悍的巨蟒也不是食人魚的對手。

           

剛剛潛入水中的巨蟒。

           

遇到了食人魚,看來巨蟒不會有什麼好下場啊。


魚蛇混戰中


食人魚咬住了巨蟒


雖然只是短短的一瞬間,但是巨蟒的身體已經被食人魚吃去了一大半。


食人魚游過去之後,這條可憐的巨蟒就只剩下蛇皮了。


                                                                         997.gif

                                               999.png998.png